Acollida

El servei d’acollida

El servei d’acollida dels matins, es gestiona des de l’AMPA  amb la col·laboració de la mateixa empresa que gestiona el menjador a partir d’aquest curs 2018/19 (Salia-Serveis d’alimentació i activitats).

El nombre d’educadores s’adequarà sempre al nombre d’usuaris al servei.

L’acollida es fa al menjador de l’escola i s’hi accedeix per la porta verda del carrer Isabel la Catòlica. Cal que els pares, mares o acompanyants deixeu els nens a dins de l’escola, i assegureu-vos que les educadores els reben.

Com inscriure’s al servei d’Acollida? Modalitats de Servei:

ESPORÀDICS:

Aquesta modalitat està pensada per a famílies sòcies de l’AMPA que necessiten d’aquest servei de manera irregular. 

El cost d’un dia esporàdic és de 2€, i permet fer ús del servei des de les 7.45h fins a les 9.00h.  Des del present curs 2018/19 el pagament s’efectua per targeta bancària al mateix servei, que disposa d’un Datafon per fer els cobraments.

Els tiquets de pagament de cursos anteriors seran vàlids fins el 31 de Desembre de 2018. Si alguna família disposa de tiquets i no preveu que els faci servir en aquest període es pot posar en contacte amb la comissió d’acollida.

FIXES:

Aquesta modalitat està pensada per als nens i nenes que fan ús del servei d’acollida a diari. Aquest servei es cobra a través del banc i té un cost de:

Temps d’assistència Setembre/Desembre/Juny Resta de mesos
Servei complet (7,45h endavant) 21,25 euros/mes 30 euros/mes
Servei complet 2n germà 16 euros/mes 23 euros/mes
Servei parcial (8,30h endavant) 15 euros/mes 21,25 euros/mes
Servei parcial 2n germà 10 euros/mes 16 euros/mes

 

Les inscripcions, altes i baixes al servei d’acollida, s’han de realitzar a través de l’eina de gestió de l’AMPA, dins l’apartat de Serveis (extraescolars, menjador i acollida): https://gestio.annexa-ampa.cat.   Les baixes s’han de realitzar abans de dia 25 de cada mes, i seran efectives el mes següent.

Els rebuts de pagament els gestiona l’empresa Salia.

Requisits per a poder fer ús del servei

Cal ser soci de l’AMPA per a poder fer ús del servei d’acollida en qualsevol de les seves dues modalitats.
No es podrà fer ús del servei d’acollida, en el cas d’existir algun deute pendent del curs anterior. Una vegada s’hagin abonat els imports pendents, es podrà tornar a fer ús del servei.

Contacte

En cas de qualsevol dubte i si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres per comentar-nos res sobre el servei, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic annexa.acollida@gmail.com.

Monitores

Des del curs 2017/18  la Carme ja no treballa amb nosaltres. Van ser  molts anys, molts gràcies per tot!  La Manoli li va fer  el relleu horari, i la Clàudia, es va incorporar a l’equip, amb la Manoli i l ‘Aida.  Quan engeguem el curs, renovarem les fotografies…