el Menjador

Aquest curs 2018/2019 l’AMPA continua assumint la responsabilitat del servei de menjador que cobreix l’horari entre les 12:30 h. i les 15:00 h.  Treballem amb l’empresa SALIA (serveis d’alimentació i activitats) per al servei de monitoratge i la gestió de menjador.

ASPECTES GENERALS

# Els torns

El servei de menjador s’organitza en dos torns:

 • De 12:45h a 13:45h => De P3 fins a 1r curs
 • De 13:45h a 14:45h => De 2n fins a 6è curs
# El servei de monitoratge

El menjador compta amb un equip format per 17 monitors + 1 coordinador de menjador. A més del menjador, els monitors es fan càrrec de l’estona d’esbarjo abans i després de dinar (patis, socioteca, activitats dirigides, espai d’estudi, descans petits, etc.). Els nens i nenes d’Educació Infantil estan acompanyats per un monitor de referència que resta amb ells tota l’estona de dinar i pati, fins que els retorni a la seva aula.

# L’atenció diària

Cada matí de 9 h a 10 h, l’Oriol Carreras, el coordinador de l’equip de monitors, us atendrà personalment o per telèfon, per a poder informar i notificar qualsevol canvi relatiu al servei de menjador (dietes, absències, etc.). A principi de setembre us informarem del número de telèfon en què podreu contactar amb l’Oriol, de 9 h a 10 h i de 12:30h a 15:00h.  

Es lliurarà un informe trimestral de seguiment dels nens i nenes que es quedin fixos a menjador, el qual es farà arribar puntualment a les famílies.

En cas que sigui necessari i per alguna incidència  o tema rellevant a tractar, es contactarà directament amb la família des de coordinació de menjador, sense esperar a emetre l’informe diari o el trimestral.

# Els menús

Els menús estan elaborats per l’equip de cuina de Salia, que compta amb nutricionistes especialitzats en alimentació infantil,  en base a productes de temporada, de proximitat i, sempre que es pugui, ecològics, per a confeccionar una dieta equilibrada i saludable. Els menús inclouen una llista de suggeriments per al sopar que us poden ajudar a complementar la dieta diària. Els monitors treballaran els hàbits saludables durant el dinar per tal d’educar als nens i nenes en aquest aspecte, fet que hem de reforçar a casa.

Menús desembre 2018

# Rentar-se les dents

Tots els nens/nenes poden portar un necesser amb pasta dentífrica i raspall per a rentar-se les dents després del dinar (sota la responsabilitat del propi nen o nena). Cada divendres tornaran el necesser a casa, per netejar-lo i revisar-ne l’estat.

# Programa lingüístic

L’espai de menjador utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular amb l’objectiu que els alumnes es familiaritzin amb l’idioma i l’aprenguin de manera natural. L’ús de l’anglès sempre s’ajustarà a les necessitats de comunicació i entesa entre alumnes i monitors. El programa d’ensenyament d’anglès de Salia està certificat per les universitats d’Oxford i Cambridge.

# Intoleràncies, al·lèrgies alimentàries i requeriments mèdics

Tota la informació mèdica relativa a les intoleràncies o les al·lèrgies alimentàries han de ser reportades amb el corresponent certificat mèdic, on s’indicarà els tipus d’aliments que el nen no pot menjar o estar-hi en contacte, així com també el tipus d’actuació que cal dur a terme en cas que el nen es vegi afectat. Aquesta informació serà recollida per l’escola i transmesa al servei de cuina i als responsables del monitoratge perquè ho gestionin adequadament. Tota la informació mèdica ha d’haver estat entregada abans que el nen iniciï el servei de menjador per a poder planificar i organitzar el seu servei.

# Utilització del servei. Com inscriure’s al servei de Menjador?

Per a poder fer ús del servei de menjador des del primer dia d’escola és imprescindible haver realitzat adequadament la inscripció amb les dades necessàries per a poder contactar amb la família en cas que existeixi alguna incidència. Les inscripcions al servei de menjador per als usuaris fixos, es podran realitzar a partir del 15 de juliol a través de l’eina de gestió de l’AMPA

https://gestio.annexa-ampa.cat

Aquesta eina de gestió dels socis de l’AMPA  està oberta durant tot el curs per tal de poder dur a terme modificacions dels dies d’assistència al servei de menjador.

# Els preus 2018/19

Existeixen dues tarifes de menjador per a les famílies sòcies de l’AMPA:

 • a) Per als alumnes fixos de menjador (cada dia, de dilluns a divendres, o qualsevol dia/dies de la setmana concret; per ex.: tots els dimarts o tots els dimarts i els dijous), el preu és de 5,85 euros/dia.
 • b) Per als alumnes eventuals (es queda a dinar puntualment sense estar inscrits al menjador)* el preu és de 6,20 euros/dia.

* En aquest darrer cas, s’haurà de notificar que es queden a dinar i fer el pagament amb targeta bancària el dia que es farà ús del servei, al/la responsable que estarà al taulell de menjador (de 09.00 h a 10:00h).

S’aplicarà un descompte de 10 cèntims per germà (per exemple: 1r fill, 5,85 euros, i a partir del segon fill, 5,75 euros)

NO S’ACCEPTARAN DINERS EN EFECTIU

# El pagament

El servei de menjador es carregarà al compte bancari que s’hagi indicat, mitjançant rebut domiciliat, cada principi de mes (a partir del dia 1 de cada mes).

L’import dels rebuts es correspondrà als dies reals del mes en curs. Si cal regularitzar el descompte d’algun dia (excursió, indisposició, etc.) es farà descomptant-lo al mes següent.

# Rebuts retornats

SALIA (serveis d’alimentació i activitats) farà el seguiment i reclamació dels rebuts retornats i, si el dia 1 del mes següent no s’ha fet el pagament del servei, el nen o nena a partir d’aleshores, no podrà fer ús del servei de menjador. En cas de devolució de rebut bancari, hi haurà una despesa de 6 euros per gestió bancària, que anirà a càrrec de la família.

IMPORTANT:

 1. Per tal que es pugui abonar l’import del servei dels dies que el nen o nena no s’hagi quedat a dinar, és imprescindible comunicar l’absència a l’Oriol Carreras (coordinador) abans de les 10:00 h del matí d’aquell mateix dia.
 2. No es podrà començar el servei de menjador del curs 2018/19 si es tenen càrrecs pendents del curs anterior.
 3. Si no es paga una mensualitat al llarg del curs, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

CONTACTE

 • Comissió del Menjador de l’AMPA: Temes exclusivament relacionats amb el menjador (consultes, propostes, comentaris, aclariments, etc)
 • Correu electrònic: annexa.menjador@gmail.com
 • Gestió administrativa (cobraments, rebuts, etc.):
 • Nom comercial: SALIA (serveis d’alimentació i activitats)
 • Telèfon d’oficines centrals: 93 169 67 79
 • Telèfon Oriol Carreras (coordinador): 680802198
 • Correu electrònic: annexa@saliaescoles.com
 • Persona referent per temes administratius: MIREIA ORTEGO